Morgonbön i Västerort

Onsdagar kl 10.00

En enkel igenkännbar morgonbön varje tisdag. Vi börjar alltid vid ljusbäraren och sätter oss sedan i bänkarna.

Vi ber för dagen som är för människor nära och oss som är här
Vi ber för alla i Vällingby centrum att livet blir mer än ett långtråkigt väntrum
Så dagen blir fylld av liv och av tro på dig, på kärlek, mellan mänskor en bro

Vi ber Morgonbön i Västerort Genom nålsögat öppnas hela livets port
Här och nu, mitt i allt, tar livet och Gud gestalt

Vi ber för världen som är för mänskor som lever i krig och misär
Vi ber för alla folk och länder att vi till varandra sträcker ut våra händer
Så världen blir fylld av liv och av tro på dig, på kärlek, mellan mänskor en bro

Vi ber Morgonbön i Västerort Genom nålsögat öppnas hela livets port
Här och nu, mitt i allt, tar livet och Gud gestalt.  Amen