Mitt på dagen

Mitt på dagen

Vår verksamhet för daglediga vilar under hösten 2019. Vi återkommer med hur vi gör inför nästa år. Det finns bra verksamhet av detta slag i Hässelby missionskyrka och i Abrahamsbergskyrkan.