Mitt på dagen

Mitt på dagen

Vår verksamhet för daglediga vilar sedan hösten 2019. Vi återkommer med hur vi gör inför framtiden. Det finns bra verksamhet av detta slag i Hässelby missionskyrka och i Abrahamsbergskyrkan.