Mitt på dagen

Mitt på dagen

I samarbete med Studieförbundet Bilda

Vårens träffar i Vällingby för seniorer och andra daglediga.
Välkommen till eftermiddagskaffe med intressanta program 30 kr.
Det är bara att komma, ingen anmälan. Vi sitter runt kaffeborden och har gäster som berättar, sjunger eller visar bilder.

Varannan onsdag kl. 14.00

 

13 februari När livet händer. Några berättelser om sådant som blivit viktigt för mig. Claes-Göran Ydrefors

 

27 februari  Berättelser från mitt arbete i Tensta. Lennart Ring

 

13 mars Dagens dikt. Läs din älsklingsdikt– öppen scen

 

27 mars Mina sånger är också dina. Svante Zettergren sång och gitarr

 

10 april Påsk i Jerusalem. Anna och Kenneth Kimming

 

24 april  Kultur skapar hopp i Betlehem. Inger Jonasson

 

15 maj Utflykt! Mer information kommer.