Mitt på dagen

tulpaner

MITT PÅ DAGEN
Träffar för seniorer och andra daglediga varannan måndag
Välkommen till eftermiddagskaffe med varierande program 30:-.
Det är bara att komma, ingen anmälan.
Vi sitter runt kaffeborden och ofta har vi intressanta gäster som berättar och visar bilder.

OBS! NY DAG och TID – Onsdagar kl 14.00 fr o m september månad 2016

Höstens datum: 7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober