Program

 

 

Februari

3 Söndag 11.00 Gudstjänst Kyndelsmässodagen

Svante Zettergren, David Berjlund, Anton Högberg

 

10 Söndag 11.00 Gudstjänst Femte söndagen efter trettondagen

Åke Jonsson, Karin Danielsson, Johanna Ringarp, Cathrine Skagstedt

 

13 onsdag 14.00 Mitt på dagen När livet händer

Några berättelser om sådant som blivit viktigt för mig. Claes-Göran Ydrefors

 

14 torsdag 18.30 HBTQ – Än sen då?

Föreläsning och samtal med David Berjlund journalist, föreläsare, musiker

 

17 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Septuagesima

Svante Zettergren, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt

 

24 Söndag 11.00 Gudstjänst Sexagesima

Christina Lindgren sjukhuskyrkan, Åsa Ahlqvist, Inger Kindlund Stark, Cathrine Skagstedt

 

27 onsdag 14.00 Mitt på dagen

Berättelser från mitt arbete i Tensta. Lennart Ring

 

Mars

3 Söndag 11.00 Gudstjänst Fastlagssöndagen

Svante Zettergren, Håkan Karlsson. Cathrine Skagstedt