Program

September

4 september SÖNDAG Tolfte söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med Pastorsinstallation

Lisa Plantin, Anders Jonåker, Maria Svalfors, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt

11 september SÖNDAG Trettonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst

Steve Sjöqvist, Lisa Plantin, Bozhena Lipova

18 september SÖNDAG Fjortonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med nattvard

Åke Jonsson, Mattias Johannesson, Smilla Bjurbo & vänner

25 september SÖNDAG Femtonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst

Lisa Plantin, Maja Lauenstein, Margareta Larsson

Efter gudstjänsten församlingsdag med samtal och samvaro.

 

Oktober

2 oktober SÖNDAG Den heliga Mikaels dag

11.00 Gudstjänst

Gunnar Nilsson, Kenneth Kimming, Mattias Johannesson, Malin Axelsson

9 oktober SÖNDAG Tacksägelsedagen

11.00 Gudstjänst

R.Erik Svalfors, Maria Svalfors, Maja Lauenstein, Cathrine Skagstedt

13 oktober TORSDAG

18.30 Existentiell hälsa – Än sen då?

Föreläsning och samtal med Kerstin Enlund och Lisbeth Gustafsson.

16 oktober SÖNDAG Artonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lisa Plantin, Eva Johannesson, Ulla-Carin Andersson, Helena Bäckman

20 oktober TORSDAG

19.00 Eftervalsanalys

Samtal mellan Susanne Nyström, DN, och Anders Mellbourn.

Plats: Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45

Samarrangemang med Abrahamsbergskyrkan

23 oktober SÖNDAG Nittonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst

Lisa Plantin, David Berjlund, Mikael Skaghammar

30 oktober SÖNDAG Tjugonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst

Bo Forsberg, Mattias Johannesson, Thore Kennestad

 

November

5 november LÖRDAG Alla helgons dag

16.00 Från ljus till mörker, från mörker till ljus!

Flygel, ord och ljuständning

Svante Zettergren, Lennart Simonsson, Lisa Plantin

12 november LÖRDAG

13.00–15.00 Vernissage: En rapsodi av akvareller

Konstutställning med Margareta Smedberg Andersson, Älvsjö

Utställningen sitter uppe till och med första advent

13 november SÖNDAG Söndag före domsöndagen

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lisa Plantin, Kyrkokören/Christina Green Sandvik, Cathrine Skagstedt

20 november SÖNDAG Domsöndagen

11.00 Gudstjänst

Christina Molin, Ann-Charlotte Dahlberg, Maja Lauenstein, Malin Axelsson

27 november SÖNDAG Första advent

11.00 Gudstjänst

Lisa Plantin, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt