Program

Juni

9 Söndag 11.00 Gudstjänst Pingstdagen

Lennart Molin, Maria Svalfors, David Berjlund, Joakim Borg

16 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Heliga trefaldighets dag

Svante Zettergren, Joakim Borg

23 Söndag 11.00 Gudstjänst Johannes döparens dag

Christina Molin, Joakim Borg

30 Söndag 11.00 Ekumenisk högmässa S:t Tomas

Andra efter trefaldighet Svante Zettergren, Jesper Österberg

 

Juli

7 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Tredje efter trefaldighet

Marie Skoog, Svante Zettergren

14 Söndag 11.00 Ekumenisk högmässa S:t Tomas

Fjärde efter trefaldighet Ulf Bergsviker, Ingemar Åsjö

21 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Apostladagen

Magdalena Ljunggren, Ann-Charlotte Dahlberg, Anton Högberg

28 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst S:t Tomas

Sjätte efter trefaldighet Larsåke W Persson, Katarina von Otter

 

Augusti

4 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Kristi förklaringsdag

Katarina von Otter, Mattias Johannesson, Tobias Bennsten

11 Söndag 11.00 Gudstjänst Åttonde efter trefaldighet

Johnny Jonsson, Maria Svalfors, Staffan Krafft

18 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard

Nionde efter trefaldighet Svante Zettergren, Christina Green Sandvik

25 Söndag 11.00 Gudstjänst

Tionde efter trefaldighet Svante Zettergren, Anna Rönnlund, David Berjlund

31 Lördag 12.00-15.00 Vernissage

Sett från ett annat håll Akvareller, teckningar m.m. Maria Morris Nilsson

 

September

1 Söndag 11.00 Gudstjänst Samlingssöndag

Elfte efter trefaldighet Svante Zettergren, Kyrkokören, Göran Nygren

5 Torsdag 18.30 Diakoni – Än sen då?

Diakon Anna Ardin

8 Söndag 11.00 Gudstjänst Tolfte efter trefaldighet

Åke Jonsson, Kenneth Kimming, Magdalena Jansson, Cathrine Skagstedt

9 Måndag 13.00 Damernas litteraturgrupp

Varannan måndag udda veckor

11 Onsdag 17.30 Stickcafé

Varannan onsdag udda veckor

15 Söndag 11.00 Gudstjänst Trettonde efter trefaldighet

Svante Zettergren, ArtSong, Thore Kennestad

22 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Fjortonde efter trefaldighet

Rikard Roitto, Svante Zettergren, Ellen Arkbro, Tobias Bennsten