Program

Januari
1 Söndag 16.00
Nyårsdagen
Nattvardsandakt i Hässelby Missionskyrka. Svante Zettergren, Staffan Bjessmo16.00 Nyårsdagen
Nattvardsgudstjänst i Hässelby Missionskyrka

8 Söndag 11.00
Gudstjänst Första söndagen efter Trettondagen
Svante Zettergren, Anton Högberg

11 onsdag 14.00
Mitt på dagen
Så minns jag Dr Martin Luther King. Ragni Lantz

11 Onsdag 17.30-20.00
Stickcafe startar för terminen. Varannan onsdag jämna veckor.

15 Söndag 11.00
Gudstjänst Andra söndagen efter Trettondagen. Niklas Olaisson, Eva Joakim Borg, Sonny Backlund

16 Måndag 13.00
Damernas Litteraturgrupp startar för terminen. Varannan måndag udda veckor

22 Söndag 11.00
Gudstjänst Tredje söndagen efter Trettondagen. Svante Zettergren, Anton Högberg, Ulla-Carin Andersson

25 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
NYTT ÅR – blir det bättre i världen än 2016. Anders Mellbourn, journalist och statsvetare

29 Söndag 11.00
Gudstjänst Fjärde söndagen efter trettondagen Svante Zettergren, Kyrkokören, Göran Nygren
12.45 Församlingsmöte

Februari
5 Söndag 11.00
Gudstjänst Kyndelsmässodagen
Lennart Molin, Mia Svalfors, Joakim Borg, Lotta Zetterlund 

8 Onsdag 14.00

Mitt på dagen
Hur Sverige hjälpte 420 000 finska flyktingar efter vinterkriget.
Eric Björklund, författare.

12 Söndag 18.00Mässa i Förorten Septuagesima
Louise Hoffsten
Mässorkestern, Svante Zettergren

19 Söndag 11.00
Gudstjänst Sexagesima
Svante Zettergren, Kyrkokören, Christina Green Sandvik

22 onsdag 14.00
Mitt på dagen
Dagligt liv i Bibliskt land. Möten med kvinnor i Israel och Palestina. Ann-Charlotte Östblom, Birgitta Thanning, Karin Danielsson.

26 Söndag 11.00
Gudstjänst Fastlagssöndagen
Svante Zettergren, Anna Rönnlund

Mars
5 Söndag 11.00
Gudstjänst Första söndagen i fastan
Anna Karin Hammar, Karin Danielssson, Anna Skagersten, sånggruppen FiveLive