Program

April

30 april SÖNDAG 4:e söndagen i påsktiden
11.00 Gudstjänst med nattvard
Lisa Plantin, Mattias Johannesson, Anton Högberg

 

Maj

7 maj SÖNDAG 5:e söndagen i påsktiden
11.00 Gudstjänst
Svante Zettergren, Annamaria Nadi, Magnus Helmner, Clas Camnerin

14 maj SÖNDAG Bönsöndagen
INGEN FÖRMIDDAGSGUDSTJÄNST DENNA SÖNDAG
18.00 Konsert Min plats på jorden
Projektkör, Stefan Jämtbäck, Andreas Kinger, Robert Öberg,
Mattias Johannesson, Lisa Plantin

21 maj SÖNDAG Söndagen före pingst
11.00 Gudstjänst
Arne Fritzon, Maja Lauenstein, Kenneth Kimming, Richard Donselius

24 maj ONSDAG
1
4.00 Mitt på dagen
Vem ska frukta Gud? Abraham eller Hagar?
Lisa Plantin

27 maj LÖRDAG Vällingby kulturdag
11.00-14.00 Öppen kyrka
Som en del av Vällingby kulturdag håller vi kyrkorummet öppet

16.00 Vårkonsert
Kyrkokören, Christina Green Sandvik, Cathrine Skagstedt,
Maja Lauenstein, Annamaria Nadi

28 maj SÖNDAG Pingstdagen
11.00 Gudstjänst med nattvard

Lisa Plantin, Åsa Bosdotter
12.30 Församlingsmöte

 

Juni

4 juni SÖNDAG Heliga trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst
Johnny Jonsson, Annamaria Nadi, Richard Donselius

11 juni SÖNDAG 1:a söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Lisa Plantin, Mattias Johannesson, Kitte Ström

15 juni TORSDAG Natur som resonansyta
18.30 Föreläsning och samtal
MarieAnne Ekedahl
I samarbete med Studieförbundet Bilda

18 juni SÖNDAG 2:a söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Lisa Plantin, David Berjlund, Cathrine Skagstedt

25 juni SÖNDAG Johannes Döparens Dag
11.00 Gudstjänst
Kenneth Kimming, Richard Donselius

 

VARJE ONSDAG
10.00 Morgonbön