Program

December

3 Söndag 11.00 Gudstjänst Första Advent
Svante Zettergren, Olle Persson sång, Kyrkokören, Joakim Borg orgel

9 Lördag 11.00-15.00
Julmarknad

10 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
Andra söndagen i advent
Svante Zettergren, David Berjlund sång/gitarr, Anna Rönnlund flygel

13 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
Luciagodis

16 Lördag 16.00 Julkonsert
Kyrkokören, Tongivarna, Joakim Borg, Christina Green Sandvik, Jonas Bergroth, Marie Söderberg, Svante Zettergren…

17 Söndag 11.00 Gudstjänst Tredje söndagen i advent.
Svante Zettergren, Ellen Arkbro sång, Joakim Borg orgel

24 Söndag 11.00
Julgudstjänst
Fjärde advent/Julafton
Svante Zettergren, Joakim Borg

31 Söndag
Hänvisning till S:t Tomas eller annan kyrka

 

Januari

1 Måndag 16.00
Nattvardsandakt Nyårsdagen. Tillsammans med Hässelby missionsförsamling.
Johnny Jonsson, Mattias Johannesson gudstjänstledning och sång, Joakim Borg orgel/flygel

6 Trettondedag jul
Hänvisning till S:t Tomas eller annan kyrka

7 Söndag 11.00 Gudstjänst
Första söndagen efter trettondagen
Svante Zettergren predikan, gitarr och sång, Anna Skagersten, orgel, flygel, dragspel och sång

10 Onsdag 14.00
Mitt på dagen startar för terminen. Varannan onsdag jämna veckor. För program se separat annonsering

10 Onsdag 17.30-20.00
Stickcafe startar för terminen. Varannan onsdag jämna veckor

14 Söndag 11.00 Gudstjänst Andra söndagen efter Trettondagen.
Svante Zettergren, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt orgel

12.30 Församlingsmöte

15 Måndag 13.00
Damernas Litteraturgrupp startar för terminen. Varannan måndag udda veckor

21 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Tredje söndagen efter Trettondagen.
Svante Zettergren, ArtSong, Thore Kennestad orgel

28 Söndag 11.00 Gudstjänst Fjärde söndagen efter trettondagen.
Gunnar Nilsson, Åsa Ahlqvist, Helene Hellmon sång, Joakim Borg orgel

 

Februari

1 Torsdag 19.00 Rummet
Samtal mellan Svante Zettergren och Bob Hansson, Gitarrmusik med Andreas Rydman & Staffan Johansson

4 Söndag 11.00 Gudstjänst Kyndelsmässodagen
Svante Zettergren, Mattias Johannesson sång, Anton Högberg orgel

11 Söndag 11.00 Gudstjänst
Fastlagssöndagen
Svante Zettergren, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt orgel

18 Söndag 18.00
Mässa i Förorten
Första söndagen i fastan
Helen Sjöholm, Mässorkestern, Svante Zettergren

25 Söndag 11.00 Gudstjänst Andra söndagen i fastan. Åke Jonsson, Karin Danielsson, Magnus Helmner sång, Cathrine Skagstedt orgel

 

Mars

4 Söndag 11.00 Gudstjänst
Tredje söndagen i fastan
Svante Zettergren, Ulla-Carin Andersson sång, Joakim Borg orgel

Dessutom…

Kafé i Gemenskap
måndag-fredag 09.00-12.00

Morgonbön i Västerort
Varje tisdag 10.00

Kultur- och Studieverksamheten
sker i samverkan med Studieförbundet Bilda