Program

Mars

4 Söndag 11.00 Gudstjänst
Tredje söndagen i fastan
Svante Zettergren, Ulla-Carin Andersson Joakim Borg

7 Onsdag 14.00 Mitt på dagen
Andliga sånger – så byggs ett radioprogram
Katarina Josephsson musikjournalist, sångerska, sångpedagog

11 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Midfastosöndagen
Svante Zettergren, Lotta Zetterlund, Joakim Borg
insamling till pastor- och diakonutbildningen inom Equmeniakyrkan

18 Söndag 11.00 Gudstjänst Årshögtid
Jungfru Marie bebådelsedag
Svante Zettergren, Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Göran Nygren

18 Söndag 13.30 Årsmöte

21 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
Kvinnan som gjorde det omöjliga möjligt, byggde en utomhus-teater.
Bilder från Cornwall
Marianne Andersson

25 Söndag 11.00 Gudstjänst
Palmsöndagen
R.Erik Svalfors, Ann-Charlotte Dahlberg, Mattias Johannesson, Tobias Bennsten

29 Torsdag 19.00 Bluesmässa Skärtorsdagen
Claes Janson, Thomas Arnesen, Mikael Skoglund, Per V. Johansson, Lennart Simonsson, Svante Zettergren

30 Fredag 11.00 Gudstjänst Långfredagen
Gunnar Idenstam orgel, Svante Zettergren, texter

April

1 Söndag 11.00 Gudstjänst
Påskdagen
Svante Zettergren, Håkan Karlsson, Joakim Borg

4 Onsdag 14.00 Mitt på dagen
Intryck från Indien
Hans-Göran Törner och Antonia Schiller

8 Söndag 11.00 Gudstjänst
Andra i påsktiden
Katarina Alexandersson, Åsa Ahlqvist, Ulla-Carin Andersson, Joakim Borg

14 Lördag 12.00-15.00 Vernissage
Modigare steg Maria Morris Nilsson

15 Söndag 11.00 Gudstjänst
Tredje i påsktiden
Göran Gunner, Svante Zettergren, Cathrine Skagstedt

18 Onsdag 14.00 Mitt på dagen
Skymten av det gudomliga i Astrid Lindgrens liv och litteratur
Katarina Alexandersson

21 Lördag 18.00-24.00
Stockholms kulturnatt
Sång, musik, poesi, kafé m.m.
Se särskild annonsering

22 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Fjärde i påsktiden
Svante Zettergren, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt
Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete

29 Söndag 11.00 Gudstjänst
Femte i påsktiden
Niklas Olaisson, Eva Bergström, Barbro Nygren, Göran Nygren

Maj

6 Söndag 18.00
Mässa i Förorten
med Helen Sjöholm
Mässorkestern, Svante Zettergren

13 Söndag 11.00 Gudstjänst
Söndagen före pingst
Svante Zettergren, Cathrine Skagstedt

19 Lördag 16.00 VÅRKONSERT
Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Svante Zettergren, Gun Albeman m.fl.

20 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Pingstdagen
Jenny Dobers, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg

27 Söndag 11.00 Gudstjänst
Heliga trefaldighets dag
Esther Kazen, Mattias Johannesson, Cathrine Skagstedt

27 söndag 18.00
Aftonsång i vårkvällen
Riddarfjärdens vokalensemble och Åke Jonsson

Juni

3 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
Första efter trefaldighet
Svante Zettergren, David Berjlund, Anna Rönnlund

Varje tisdag 10.00
Morgonbön i Västerort

Varannan måndag 13.00
Udda veckor
Damernas litteraturcirkel

Varannan onsdag 17.30
Jämna veckor
Stickcafé

Studieverksamhet, föredrag och konserter sker
i samarbete med Studieförbundet Bilda