Program

1 januari 11.00               Digital Nyårsandakt (på hemsidan) Svante Zettergren

 

9 januari 11.00               Gudstjänst med nattvard  Första söndagen efter trettondagen 

Svante Zettergren Cathrine Skagstedt

 

16 januari 11.00             Gudstjänst     Andra söndagen efter trettondagen

Gunnar Nilsson, Ann-Charlotte Dahlberg, Gun Albeman cello, Margareta Larsson

 

23 januari 11.03             Gudstjänst  Sveriges Radio p1 Tredje söndagen efter trettondagen

Svante Zettergren, David Berjlund, Anna Lauenstein, Anders Öberg, Robert Öberg

 

30 januari 11.00             Gudstjänst    Fjärde söndagen efter trettondagen

Svante Zettergren, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt

 

6 februari 11.00             Gudstjänst med nattvard   Kyndelsmässodagen

Christina Molin, Anton Högberg, Sonny Backlund

 

13 februari 11.00           Gudstjänst    Septuagesima

R.Erik Svalfors, Mia Svalfors, Lotta Zetterlund, Cathrine Skagstedt

 

20 februari 11.00           Gudstjänst    Sexagesima

Bengt Ekelund, Kenneth Kimming, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt

 

27 februari                      Gudstjänst    Fastlagssöndagen

Sven Johannesson, Mattias Johannesson, Göran Nygren

 

1 mars 18.30                   Sanning-Än sen då? Åsa Wikforss

Föreläsning och samtal