Program

Mars
5 Söndag 11.00
Gudstjänst Första söndagen i fastan
Anna Karin Hammar, Karin Danielssson, Anna Skagersten, sånggruppen FiveLive

7 Tisdag 19.00 RUMMET
Svante Zettergren samtalar med Elisabeth Ohlson Wallin, Malou Meilink spelar blockflöjter

8 Onsdag 14.00 Mitt på dagen
Kvinnor från Tensta berättar. Maria Langefors. Internationella kvinnodagen

12 Söndag 11.00 Gudstjänst
Andra söndagen i fastan
Svante Zettergren, Joakim Borg
Insamling till diakon- och pastorsutbildningen i Equmeniakyrkan

18 Lördag 15.00 ÅRSMÖTE
för Västerorts Församling

19 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard. Årshögtid
Tredje söndagen i fastan
Svante Zettergren, kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Göran Nygren

22 Onsdag 14.00 Mitt på dagen
Mitt ambivalenta förhållande till böcker. Svante Zettergren

26 Söndag 11.00 Gudstjänst
Jungfru Marie bebådelsedag
Svante Zettergren, Tongivarna, Jonas Bergroth, Tobias Bennsten

April
2 Söndag 11.00 Gudstjänst
Femte söndagen i fastan
Åke Jonsson, Ann-Charlotte Dahlberg, Paulina Fröling, Erik Hammarberg

5 onsdag 14.00 Mitt på dagen
Vem var Pontius Pilatus? Pastor Gunnar Nilsson berättar

9 söndag 11.00 Gudstjänst
Palmsöndagen
Svante Zettergren, David Berjlund, Joakim Borg

13 Torsdag 19.00 BLUESMÄSSA
Skärtorsdagen
Claes Janson, Thomas Arnesen, Mikael Skoglund, Per V. Johansson, Inge Almén, Svante Zettergren

14 Fredag 11.00 Gudstjänst Långfredagen
Gunnar Idenstam orgel, Svante Zettergren, texter

16 Söndag 11.00 Gudstjänst
Påskdagen
Ulf Bergsviker, Mattias Johannesson, Håkan Karlsson, Joakim Borg

19 onsdag 14.00
Mitt på dagen
Blues; musik för själen, till kamp och tröst.
Curt Ahnlund polis och pastor

23 Söndag 11.00 Gudstjänst
Andra i påsktiden
Eva Danneholm, Ann-Charlotte Dahlberg, Erik Hammarberg
Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete

30 Söndag 11.00 Gudstjänst
Tredje i påsktiden
Svante Zettergren, kyrkokören, Christina Green-Sandvik

Maj
3 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
Sånger ur Lars-Åke Lundbergs sångskatt.
Kören Andante från Sätunakyrkan, Märsta

7 Söndag 18.00
mässa i förorten
Fjärde i påsktiden.
Tommie Sewon, Svante Zettergren, Mässorkestern

14 Söndag 11.00 Gudstjänst
Femte i påsktiden
Sven Johannesson, Karin Danielsson, Brita Peters, Anton Högberg

17 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
Våravslutning

20 Lördag 16.00 VÅRKONSERT
Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Svante Zettergren m.fl.

21 Söndag 11.00 Gudstjänst
Bönsöndagen En dag som gåva
Svante Zettergren, Inger Stark, Tobias Bennsten

28 Söndag 11.00 Gudstjänst
Svante Zettergren, Stefan Jämtbäck, Anton Högberg

Juni
4 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
Pingstdagen
Svante Zettergren, Anna Rönnlund

11 Söndag 11.00 Gudstjänst
Heliga trefaldighets dag
Lennart Ring, Ulla-Carin Andersson, Anton Högberg