Program

Januari

1 januari SÖNDAG Nyårsdagen

11.00 Gudstjänst

Christina Molin, Ann-Charlotte Dahlberg, Cathrine Skagstedt

8 januari SÖNDAG Första söndagen efter trettondagen

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lisa Plantin, Maria Svalfors, Åsa Bosdotter

15 januari SÖNDAG Andra söndagen efter trettondagen

11.00 Gudstjänst

Petter Jakobsson, Kenneth Kimming, Kyrkokören/Christina Green Sandvik, Cathrine Skagstedt

19 januari TORSDAG

18.30 Samtalskväll om gudstjänsten

Lisa Plantin leder ett samtal om gudstjänstens utformning i Västerortskyrkan.

22 januari SÖNDAG Tredje söndagen efter trettondagen

11.00 Gudstjänst

Bengt Ekelund, Lisa Plantin, Maja Lauenstein, Anna Birgersson

18.00 Jazzkonsert Tiden tickar på

Anna Birgersson, Daniel Forsberg, Mattias Carlsén, Andreas Hellgren

26 januari TORSDAG

18.30 Samtalskväll om böcker

Alla bjuds in att berätta om böcker som fått oss att växa.

29 januari SÖNDAG Fjärde söndagen efter trettondagen

11.00 Gudstjänst

Lisa Plantin, Kitte Ström

 

Februari

5 februari SÖNDAG Kyndelsmässodagen

11.00 Gudstjänst

Suzanne Molin, Eva Johannesson, Smilla Bjurbo

9 februari TORSDAG

18.30 Samtalsgrupp om Existentiell hälsa

Första samlingen för samtalsgrupp om Existentiell hälsa. Se notis. Gruppen leds av Åsa Ahlqvist och Maria Svalfors.

12 februari SÖNDAG Sexagesima

11.00 Gudstjänst med nattvard

Johnny Jonsson, Maria Svalfors, Mattias Johannesson, Helena Bäckman

19 februari SÖNDAG Fastlagssöndagen

11.00 Gudstjänst

Lisa Plantin, Kenneth Kimming, Kyrkokören/Christina Green Sandvik, Cathrine Skagstedt