Program

Juni
4 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
Pingstdagen Svante Zettergren, Anna Rönnlund

11 Söndag 11.00 Gudstjänst Heliga trefaldighets dag
Lennart Ring, Ulla-Carin Andersson, Joakim Borg

18 söndag 11.00 Gudstjänst Första efter trefaldighet
Svante Zettergren, Joakim Borg

25 söndag 11.00 Gudstjänst Johannes döparens dag
Svante Zettergren, Joakim Borg

Juli
2 söndag 11.00 Ekumenisk högmässa i S:t Tomas kyrka
Tredje efter trefaldighet Svante Zettergren, Marie Skoog, Gerd Nielsen

9 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Fjärde efter trefaldighet Jesper Österberg, Karin Danielsson, Joakim Borg

16 söndag 11.00 Ekumenisk högmässa i S:t Tomas Apostladagen Johnny Jonsson, Marie Skoog

23 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Sjätte efter trefaldighet. Ingemar Åsjö, Maria Svalfors, Joakim Borg

30 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst i S:t Tomas
Kristi förklaringsdag Lars-Åke W Persson, Ingemar Åsjö, Mats Stenlund

Augusti
6 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Åttonde efter trefaldighet Magdalena Ljunggren, Lennart Ring, Joakim Borg

13 söndag 11.00 Gudstjänst Nionde efter trefaldighet
Olle Jonasson, Mattias Johannesson, Joakim Borg

20 söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Tionde efter trefaldighet Svante Zettergren, Anna Rönnlund, David Berjlund

27 söndag 11.00 Gudstjänst Elfte efter trefaldighet
Svante Zettergren, Kyrkokören, Christina Green Sandvik, Göran Nygren

September
3 söndag 11.00 Gudstjänst. Samlingssöndag
Tolfte efter trefaldighet Kyrkoledare Sofia Camnerin, Svante Zettergren, Mattias Johannesson, Clas Camnerin

6 onsdag 14.00 Mitt på dagen startar för terminen.
Varannan vecka jämna veckor.

6 onsdag 17.30 Stickcafé startar för terminen.
Varannan vecka jämna veckor.

10 söndag 11.00 Gudstjänst Trettonde efter trefaldighet
Åke Jonsson, Anna Skagersten, Magdalena Jansson

11 måndag 13.00 Damernas litteraturgrupp startar för terminen. Varannan vecka ojämna veckor.

17 september 18.00 Mässa i Förorten
Anna Sahlene och André Monde de Lange. Svante Zettergren, Mässorkestern

24 september 11.00 Gudstjänst
OBS! Direktsänd i Sveriges Radio P1 11.03
Femtonde efter trefaldighet Svante Zettergren, vokalensemblen ArtSong, Thore Kennestad m.fl.