Program

Oktober

18 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
Jag har sex strängar på min lyra. Svante Zettergren

22 Söndag 11.00
Gudstjänst Nittonde söndagen efter trefaldighet Svante Zettergren, Gun Albeman cello, Tobias Bennsten orgel

29 Söndag 11.00
Gudstjänst Tjugonde söndagen efter trefaldighet. Svante Zettergren, Christina Green Sandvik sång, Tobias Bennsten orgel

November

1 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
Kristina i Duvemålas väg genom livet
Nisse Norén pastor & psykoterapeut

4 Lördag 16.00
Från ljus till mörker… från mörker till ljus Alla helgons dag Orgel, Ord och Ljuständning Gunnar Idenstam, Svante Zettergren

5 Söndag 11.00
Gudstjänst Söndagen efter Alla helgons dag. Svante Zettergren, Stefan Jämtbäck sång&gitarr, Cathrine Skagstedt orgel

12 söndag 11.00
Gudstjänst Tjugoandra efter trefaldighet. Inga Johansson predikan, Åsa Ahlqvist gudstjänstledning, Kyrkokören, Cathrine Skagstedt orgel

15 Onsdag 14.00
Mitt på dagen
Hillel – en sann farisé.
Gunnar Nilsson pastor

19 Söndag 18.00
Mässa i Förorten
Anna Christoffersson, Mässorkestern, Svante Zettergren

26 Söndag 11.00
Gudstjänst Domsöndagen
Steve Sjökvist sjukhusdiakon predikan, Maria Svalfors gudstjänstledning, Håkan Karlsson sång, Joakim Borg orgel/flygel

29 onsdag 14.00
Mitt på dagen
Från läsarsång till Ellington
TON-åringarna från Tumba

December

3 Söndag 11.00
Gudstjänst Första söndagen i Advent
Svante Zettergren, Olle Persson sång, Kyrkokören, Joakim Borg orgel/flygel

9 Lördag 11.00
Julmarknad

10 Söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard
Svante Zettergren, David Berjlund sång&gitarr, Anna Rönnlund flygel