Här kan du läsa pastor Christina Molins predikan från den 23 juni. Predikan Johannes döparens dag 23 juni 2019

 

Tisdag 25 juni MORGONBÖN I VÄSTERORT

 

Söndag 30 juni 11.00 EKUMENISK HÖGMÄSSA i S:t Tomas

Svante Zettergren, Jesper Österberg m.fl.

 

Tisdag 2 juli 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Västerortskyrkan

Här kan du läsa pastor Svante Zettergrens predikan från Heliga Trefaldighets dag 16 juni 2019 Predikan Helga Trefaldighets dag 16 juni 2019

Tisdag 18 juni 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

Söndag 23 juni 11.00 GUDSTJÄNST Johannes döparens söndag

Christina Molin, Elin Gradeen, Joakim Borg

Tisdag 25 juni 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

Söndag 30 juni 11.00 EKUMENISK HÖGMÄSSA i S:t Tomas kyrka

Svante Zettergren, Jesper Österberg

Tisdag 2 juli 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

 

Publicerat i Västerortskyrkan

16 juni Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard

Heliga trefaldighets dag Svante Zettergren, Joakim Borg

 

18 juni Tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

 

23 juni Söndag 11.00 Gudstjänst 

Johannes döparens söndag Christina Molin, Joakim Borg

 

25 juni Tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

30 juni Söndag 11.00 Ekumenisk högmässa S:t Tomas

Andra efter trefaldighet Svante Zettergren, Jesper Österberg

 

2 juli Tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

Publicerat i Västerortskyrkan