27 Onsdag 14.00 Mitt på dagen

Mina sånger är också dina.

Svante Zettergren sång och gitarr

 

30 Lördag 12.00-14.00 Vernissage

IMG_2717

Träsnitt av Margareta Carlstedt

Utställningen pågår 30/3-21/4

 

31 Söndag 11.00 Gudstjänst 

Midfastosöndagen

Claes-Göran Ydrefors, Mia Svalfors, Ulla-Carin Andersson, Joakim Borg

Publicerat i Västerortskyrkan

13 Onsdag 14.00 Mitt på dagen

Dagens dikt. Läs din älsklingsdikt–Öppen scen

14 Torsdag 18.30 Klimatet – Än sen då?

Föreläsning och samtal med Lennart Renöfält handläggare för klimat och hållbarhet i Equmeniakyrkan

17 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard Årshögtid

Andra söndagen i fastan Åke Jonsson, Kenneth Kimming, Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Tobias Bennsten

17 Söndag 13.00 Årsmöte för Västerorts Församling

18 Måndag 13.00 Damernas litteraturgrupp

19 Tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

20 Onsdag 17.30 Stickkafé

24 Söndag 11.00 Gudstjänst

Jungfru Marie bebådelsedag. Gerard Willemsen, predikan och flöjtmusik, Mattias Johannesson, Joakim Borg

26 Tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Västerortskyrkan

Onsdag 27 februari 13.00 Mitt på dagen

Berättelse från mitt arbete i Tensta. Lennart Ring

 

Söndag 3 mars 11.00 Gudstjänst

Fastlagssöndagen

Svante Zettergren, Håkan Karlsson, Cathrine Skagstedt 

 

Måndag 4 mars 13.00 Damernas litteraturgrupp

 

Tisdag 5 mars 10.00 Morgonbön i Västerort

 

Onsdag 6 mars 17.30 Stickkafé

 

Publicerat i Västerortskyrkan