Här kan du läsa pastor Svante Zettergrens predikan från söndagen före pingst: predikan 13 maj 18

15 Tisdag 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

16 Onsdag 17.30 STICKCAFÉ

19 Lördag 16.00 VÅRKONSERT

Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg m.fl.

20 Söndag 11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 

Pingstdagen. Jenny Dobers regional kyrkoledare, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg

22 Tisdag 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

 

Publicerat i Västerortskyrkan

Här kan du läsa pastor Svante Zettergrens betraktelse vid Mässa i Förorten 6 maj med Helen Sjöholm som solist: Betraktelse vid Mässa i Förorten 6 maj 2018

8 maj Tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

9-13 maj Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle

 

13 maj Söndag 11.00 Gudstjänst

Söndagen före pingst Svante Zettergren, Cathrine Skagstedt

19 Lördag 16.00 VÅRKONSERT

Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg m.fl.

20 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard

Pingstdagen. Jenny Dobers regional kyrkoledare, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg

Publicerat i Västerortskyrkan

IMG_1696

Bild | Posted on by