Gudstjänster

Gudstjänsten är navet i Västerortskyrkan.

De flesta söndagar firar vi Gudstjänst klockan 11.00 i kyrkan. Vissa söndagar (se programmet) har vi gudstjänst kl. 18.00 istället och då är det ingen gudstjänst kl. 11.00.
I Gudstjänsterna medverkar bland andra pastorn, musiker, körer, olika medlemmar i församlingen, inbjudna predikanter m.fl. Efter gudstjänsten inbjuder vi till kyrkfika.

Vid nattvardsgudstjänster använder vi alkoholfritt vin och glutenfritt bröd. Till nattvarden är alla som vill välkomna!

Vi vill att våra Gudstjänster ska vara ett möte med Gud, med dig själv och med varandra. Vi har Gudstjänster av olika karaktär, beroende på vem som medverkar. Varmt välkommen att fira Gudstjänst tillsammans.

Se program för mer information.