Gudstjänst på Midfastosöndagen 14 mars 2021. Damkvartett, Cathrine Skagstedt, Maria Svalfors, Svante Zettergren. Tekniker Andreas Hellgren

14 mars 11.00-12.00 Öppen Kyrka. Sitt ner i rummet för bön, eftertanke… tänd ett ljus.

18 mars 17.00 och 17.30 Ljuständning och bön i en svår tid. En kort andakt vid två tillfällen och utrymme för gemenskap enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta inlägg publicerades i Västerortskyrkan. Bokmärk permalänken.