Vad händer i Västerortskyrkan 11 januari – 19 januari?

Söndag 11 januari 11.00 GUDSTJÄNST
Christina Lindgren, sjukhuspastor, predikar, Mattias Johannesson leder, Göran Källgren sjunger och Roland Forsberg spelar orgel. Efter gudstjänsten kyrkfika och information om Sjukhuskyrkans arbete.

Måndag 12 januari 19.00 Kyrkokören börjar öva för terminen

Tisdag 13 januari 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

Söndag 18 januari 11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Svante Zettergren, Kyrkokören, Göran Nygren

Måndag 19 januari 12.00 MITT PÅ DAGEN
”Kungsgatan – ett sekel på Stockholms paradgata”
Johan Erséus Författare och journalist

Detta inlägg publicerades i Västerortskyrkan. Bokmärk permalänken.