Mässa i Förorten med Jennie Abrahamson 1 mars 18.00

IMG_1011

Publicerat i Västerortskyrkan

10 feb – 16 feb

Tisdagen den 10 februari 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

Söndagen den 15 februari 11.00 GUDSTJÄNST Fastlagssöndagen
Åke Jonsson, Ann-Charlotte Dahlberg, Kyrkokören, Göran Nygren

Måndagen den 16 februari 12.00 MITT PÅ DAGEN
Etthundrasju dagar i Palestina. Intryck från en vistelse i Betlehem och Jeriko. Nils-Olof Tägt, en av platscheferna på SIRA-skolan i Palestina.

Publicerat i Västerortskyrkan

3 februari t.o.m. 8 februari

Tisdag 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

Onsdag 18.00 PSALMER I 2000-TALET – med genusperspektiv
Reflektioner kring Psalmskrivande. Christina Lövestam, Karin Karlsson, Sofia Wastesson.
Samarr. med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Studieförbundet Bilda m.fl.

Söndag 11.00 GUDSTJÄNST på KYNDELSMÄSSODAGEN
Johnny Jonsson predikan, Svante Zettergren gudstjänstledning, Inger Kindlund Stark sång, Roland Forsberg orgel

Publicerat i Västerortskyrkan