Här kan du läsa pastor Svante

Zettergrens predikan från den 14:e

söndagen efter trefaldighet 13/9 2020

Tisdag 15 september 10.00

Morgonbön i Västerort

Söndag 20 september 11.00

Gudstjänst från Equmeniakyrkans

kyrkokonferens

Se http://www.equmeniakyrkan.se

Tisdag 22 september 10.00

Morgonbön i Västerort

Publicerat i Västerortskyrkan

Här kan du ta del av höstens första

Söndagshälsning från Pastorn.

Tisdag 8 september 10.00

Morgonbön i Västerort

Söndag 13 september 11.00

Gudstjänst

Svante Zettergren, Christina

Green Sandvik

Publicerat i Västerortskyrkan

Här kan du läsa vad pastor Svante

Zettergren hade att säga den

30 augusti på 12:e söndagen efter

trefaldighet.

Tisdag 1 september 10.00

Morgonbön i Västerort

Publicerat i Västerortskyrkan