Här kan du läsa pastor Svante Zettergrens predikan från Apostladagen den 1 juli. Den hölls vid ekumenisk högmässa i S:t Tomas kyrka Predikan på Apostladagen

8 juli söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Sjätte efter trefaldighet 

Jesper Österberg, Karin Danielsson, Joakim Borg

15 juli söndag 11.00 Ekumenisk högmässa i S:t Tomas Kristi förklaringsdag

Johnny Jonsson, Jesper Österberg

22 juli söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Åttonde efter trefaldighet

Jesper Österberg, Eva Bergström, Joakim Borg

29 juli söndag 11.00 Ekumenisk högmässa i S:t Tomas Nionde efter trefaldighet

Ulf Bergsviker, Magdalena Ljunggren

5 augusti söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Tionde efter trefaldighet

Magdalena Ljunggren, Mattias Johannesson, Joakim Borg

12 augusti söndag 11.00 Gudstjänst Elfte efter trefaldighet

Johnny Jonsson, Maria Svalfors, Joakim Borg

14 augusti tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

Publicerat i Västerortskyrkan

1 juli söndag 11.00 Ekumenisk högmässa i S:t Tomas Apostladagen  Svante Zettergren, Marie Skoog, Gerd Nielsen

8 juli söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Sjätte efter trefaldighet Jesper Österberg, Karin Danielsson, Joakim Borg

15 juli söndag 11.00 Ekumenisk högmässa i S:t Tomas Kristi förklaringsdag Johnny Jonsson, Jesper Österberg

22 juli söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Åttonde efter trefaldighet Jesper Österberg, Eva Bergström, Joakim Borg

29 juli söndag 11.00 Ekumenisk högmässa i S:t Tomas Nionde efter trefaldighet Ulf Bergsviker, Magdalena Ljunggren

5 augusti söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst Tionde efter trefaldighet Magdalena Ljunggren, Mattias Johannesson, Joakim Borg

12 augusti söndag 11.00 Gudstjänst Elfte efter trefaldighet Johnny Jonsson, Maria Svalfors, Joakim Borg

14 augusti tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

Publicerat i Västerortskyrkan

Här kan du läsa pastor Svante Zettergrens predikan från den 24 juni. predikan 2018-06-24

Tisdag 26 juni 10.00 Morgonbön i Västerort

Söndag 1 juli 11.00 Ekumenisk Högmässa i S:t Tomas kyrka. Apostladagen Svante Zettergren, Marie Skoog, Gerd Nielsen

OBS! Morgonbön i Västerort gör ett sommaruppehåll och är tillbaks 14 augusti 10.00

Söndag 8 juli 11.00 Ekumenisk gudstjänst. Sjätte efter trefaldighet Jesper Österberg, Karin Danielsson, Joakim Borg

Söndag 15 juli 11.00 Ekumenisk högmässa S:t Tomas kyrka. Kristi förklaringsdag Johnny Jonsson, Jesper Österberg m.fl.

Söndag 22 juli 11.00 Ekumenisk gudstjänst Åttonde efter trefaldighet Jesper Österberg, Eva Bergström, Joakim Borg

Söndag 29 juli 11.00 Ekumenisk gudstjänst S:t Tomas  kyrka. Nionde efter trefaldighet Ulf Bergsviker, Magdalena Ljunggren

Söndag 5 augusti 11.00 Ekumenisk gudstjänst. Tionde efter trefaldighet Magdalena Ljunggren, Mattias Johannesson, Joakim Borg

Söndag 12 augusti 11.00 Gudstjänst. Elfte efter trefaldighet Johnny Jonsson, Maria Svalfors, Joakim Borg

Tisdag 14 augusti Morgonbön i Västerort

Publicerat i Västerortskyrkan