Tisdag 21/2 10.00     Morgonbön i Västerort

Onsdag 22/2 14.00   Mitt på dagen

Dagligt liv i Bibliskt land – Möten med kvinnor i Israel och Palestina. Ann-Charlott Östblom, Birgitta Thanning, Karin Danielsson                   

OBS! Inget Stickcafé den 22 februari

Söndag 26/2 11.00     GUDSTJÄNST

Fastlagssöndagen Svante Zettergren, Anna Rönnlund

Publicerat i Västerortskyrkan

Söndag 19 februari 11.00 GUDSTJÄNST Sexagesima        Det levande ordet. Svante Zettergren, Kyrkokören, Christina Green Sandvik

Tisdag 21 februari 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

 

Publicerat i Västerortskyrkan

Onsdag 25/1-Tisdag 31/1

Onsdag den 25 januari 14.00

Mitt på dan

Nytt år – Blir det bättre än 2016? Anders Mellbourn, journalist och statsvetare

unknown

Onsdag den 25 januari 17.30-20

Stickcafé

Söndag den 29 januari 11.00

Gudstjänst 4:e söndagen efter trettondagen

Svante Zettergren Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Göran Nygren

Efter gudstjänst och kyrkfika…Församlingsmöte

 

 

Publicerat i Västerortskyrkan