Lördag 26 maj Kulturdag i Vällingby Centrum med bl.a. ”Sång & Betong” i Västerortskyrkan 15.00

IMG_1728

Söndag 27 maj 11.00 Gudstjänst

Heliga Trefaldighets dag. Predikan Esther Kazen, sång och gudstjänstledning Mattias Johannesson, orgel Cathrine Skagstedt

Söndag 27 maj 18.00 Aftonsång i vårkvällen

Riddarfjärdens vokalensemble och Åke Jonsson

Tisdag 29 maj 10.00 Morgonbön i Västerort

Publicerat i Västerortskyrkan

Här kan du läsa pastor Svante Zettergrens predikan från söndagen före pingst: predikan 13 maj 18

15 Tisdag 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

16 Onsdag 17.30 STICKCAFÉ

19 Lördag 16.00 VÅRKONSERT

Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg m.fl.

20 Söndag 11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 

Pingstdagen. Jenny Dobers regional kyrkoledare, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg

22 Tisdag 10.00 MORGONBÖN I VÄSTERORT

 

Publicerat i Västerortskyrkan

Här kan du läsa pastor Svante Zettergrens betraktelse vid Mässa i Förorten 6 maj med Helen Sjöholm som solist: Betraktelse vid Mässa i Förorten 6 maj 2018

8 maj Tisdag 10.00 Morgonbön i Västerort

9-13 maj Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle

 

13 maj Söndag 11.00 Gudstjänst

Söndagen före pingst Svante Zettergren, Cathrine Skagstedt

19 Lördag 16.00 VÅRKONSERT

Kyrkokören, Christina Green-Sandvik, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg m.fl.

20 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard

Pingstdagen. Jenny Dobers regional kyrkoledare, Svante Zettergren, Gun Albeman, Joakim Borg

Publicerat i Västerortskyrkan